Ilma-vesilämpöpumppu

Yhteydenottolomake Lähetä sähko¨postia

1. Ilma-vesilämpöpumpun toimintaperiaate

Ilma-vesilämpöpumppu on rakennuksen pääasiallinen lämmitysjärjestelmä toisin kuin ilmalämpöpumppu. Ilma-vesilämpöpumppu hyödyntää ulkoilmassa olevaa lämpöenergiaa rakennuksen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Ilma-vesilämpöpumppu hakee ulkoilmasta lämpöä ulkoyksikön avulla. Ulkoyksikössä on puhallin, joka puhaltaa ulkoilmaa höyrystimen läpi, jolloin ulkoilma jäähtyy ja lämpö siirtyy ilma-vesilämpöpumpun kylmäaineeseen. Ulkoyksikön kompressori nostaa kylmäaineen korkeampaan lämpötilaan ja paineeseen. Korkeassa lämpötilassa oleva kylmäaine lämmittää vesi-glykoliliuosta, joka johdetaan rakennuksen sisällä olevaan lämminvesivaraajaan. Lämminvesivaraajaan on myös integroitu ilma-vesilämpöpumpun ohjauselektroniikka.

Lämminvesivaraajasta saadaan kaikki tarvittava lämmin käyttövesi sekä vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän tarvitsema lämmin vesi. Ilma-vesilämpöpumppu tarvitsee siis toimiakseen joko vesikiertoiset patterit, puhallinpatterit tai vesikiertoisen lattialämmityksen.

Ilma-vesilämpöpumppu toimii käytännössä samalla periaatteella kuin jääkaappi. Jääkaapin kompressori (= lämpöpumppu) hakee jääkaapin sisältä lämpöä ja luovuttaa lämmön huonetiloihin. Jääkaapin sisäpuoli pysyy viileänä ja huonetilat lämpenevät hieman. Vastaavasti ilma-vesilämpöpumppu hakee ulkoilmasta lämpöä ja luovuttaa ulkoilmasta saadun lämmön sisätiloihin sekä lämpimään käyttöveteen.

Takaisin sivun alkuun

2. Ilma-vesilämpöpumppu vai maalämpöpumppu: Kumpi on kannattavampi ratkaisu?

Ilma-vesilämpöpumppu ja maalämpöpumppu tekevät molemmat saman eli lämmittävät sekä rakennuksen että lämpimän käyttöveden. Yleisesti voidaan sanoa, että tavanomaisessa omakotitalossa ilma-vesilämpöpumppu maksaa 20–30 % prosenttia vähemmän kuin maalämpöpumppu, mutta säästää vastaavasti myös 20–30 % vähemmän. Kotitalousvähennyksen myötä remontoitavissa kohteissa hintaero kaventuu, koska maalämpöpumpun asentamisessa ja lämpökaivon poraamisessa on enemmän kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä.

Valinnan kannattavuus ilma-vesilämpöpumpun ja maalämpöpumpun välillä riippuu seuraavista asioista:

  • Peruskallion syvyys maan pinnasta: Jos peruskallio on syvällä, esim. 40 metrin syvyydessä, tulee maalämpöjärjestelmä n. 4 000 euroa kalliimmaksi kuin jos peruskallio olisi lähellä maan pintaa. Maaporaus vaatii vahvan teräsputken estämään maa-aineksen valumista lämpökaivoon. Lisäksi maaporaus on merkittävästi hitaampaa suorittaa kuin lämpökaivon poraus peruskallioon. Peruskallion ollessa syvällä ilma-vesilämpöpumppu on usein kilpailukykyinen vaihtoehto.
  • Lämmitysenergian tarve: Mikäli lämmitysenergian tarve on suuri, ei ilma-vesilämpöpumpun teho ole välttämättä riittävä. Maalämpöjärjestelmiä voidaan toteuttaa vastaamaan lähes mitä tahansa lämmitysenergian tarvetta, mutta ilma-vesilämpöpumppumalliston tehokkain versio on n. 14 kW.
  • Pääsulakkeiden koko: Ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde ja lämmitysenergian tuotto laskee lämpötilan laskiessa. Puuttuva lämmitysteho korvataan sähkövastuksilla tuotetulla lämmöllä. Järjestelmän mitoitus täytyy suorittaa siten, että koko huipputehon tarve voidaan tarvittaessa tuottaa sähkövastuksilla. Tämä vaatii tarpeeksi reilua pääsulakkeiden mitoitusta, mikäli samaan aikaan käytetään uunia tai sähkökiuasta. Sähköliittymän tehon nosto aiheuttaa usein tuhansien eurojen ylimääräiset kustannukset.

3. Kuinka valitset ilma-vesilämpöpumpun oikein?

Ilma-vesilämpöpumppu kannattaa valita seuraavien tärkeiden ominaisuuksien perusteella:

  1. Sähköenergian säästökyky eli ilma-vesilämpöpumpun vuotuinen hyötysuhde (COP-luku)
  2. Ilma-vesilämpöpumpun tekniikan luotettavuus ja takuuajan pituus
  3. Ilma-vesilämpöpumpun toimiminen Suomen olosuhteissa


Ilma-vesilämpöpumppu hankitaan pienentämään lämmityskustannuksia sekä asumisen ympäristövaikutuksia. Ilma-vesilämpöpumppu säästää sitä enemmän lämmitysenergiaa, mitä paremmalla hyötysuhteella (COP-luku) ilma-vesilämpöpumppu toimii. Erityisesti ilma-vesilämpöpumppujen hyötysuhde pakkasella on tärkeä ominaisuus, koska alle nollan lämpötiloissa rakennuksen lämmitysenergian tarve kasvaa.

Ilma-vesilämpöpumppujen tekniikan luotettavuudessa ja takuuajan pituuksissa on eroja. Vain valmistaja, joka luottaa valmistamaansa laitteeseen, myöntää täyden viiden vuoden takuun ilman rajoituksia ilma-vesilämpöpumpulle. IVT:n ilma-vesilämpöpumpuille myönnetään rajoittamaton viiden vuoden takuu.

Takaisin sivun alkuun

4. Ilma-vesilämpöpumpun toimintavarmuus Suomen talvisissa olosuhteissa

Suurin haaste ilma-vesilämpöpumpun toiminnassa on ulkoyksikön toiminta. Ulkoyksikkö joutuu toimimaan varsin haasteellisessa ympäristössä vaihtelevien sääolosuhteiden takia. Ulkoyksikön jäätyminen on usein toistuva ongelma sellaisissa ilma-vesilämpöpumpuissa, joita ei ole suunniteltu pohjoisiin olosuhteisiin. IVT:n ilma-vesilämpöpumput on suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa ja ne on erityisesti kehitetty pohjoisia olosuhteita varten. IVT:n ilma-vesilämpöpumpuissa on kiinnitetty huomiota ulkoyksikköön kondensoituvan veden pois johtamiseen sekä kondensoituvan veden ja jään sulatusautomatiikkaan, mikä poistaa jäätymisestä aiheutuvat ongelmat.

Takaisin sivun alkuun

IVT Maalämpö on energiatehokas järjestelmä talon lämmittämiseen. Maalämpöpumppu nostaa maalämpöä maaperästä ja ilma-vesilämpöpumppu siirtää lämpöä ulkoilmasta sisälle. IVT on Euroopan suurin lämpöpumppujen valmistaja.