IVT Maalämpöpumput

Yhteydenottolomake Lähetä sähko¨postia

1. Suunnittelun lähtökohtana energiataloudellisuus – IVT maalämpö on taloudellista

Maalämpöpumpun energiataloudellisuuteen ja hyötysuhteeseen (COP-lukuun) vaikuttaa eniten se, kuinka korkealle maalämpöpumppu nostaa lämmitysveden lämpötilan. Tarkemmin ilmaistuna COP-luku (Coefficient Of Performance) on sitä parempi, mitä pienempi lämmönkeruujärjestelmän ja lämmönjakojärjestelmän välinen lämpötilaero on. Lämpöpumppu nostaa sähkökäyttöisen kompressorin, höyrystimen, lauhduttimen ja paineenalennusventtiilin avulla lämmönkeruupiiriltä saatavan maaperän tai kallioperän lämmön lämmönjakojärjestelmän ja lämpimän käyttöveden lämmöksi. Maa- ja kallioperän lämpöön ei juuri voi vaikuttaa, ja lämmönkeruupiiriä pidentämällä voidaan lämmönkeruunesteen lämpötilaa nostaa vain parilla asteella. Lämmönkeruupiiriä ei siis kannata pidentää paremman hyötysuhteen toivossa. Hyötysuhteen kannalta tärkeintä on, että lämmönjakojärjestelmän lämpötila on mahdollisimman alhainen, jolloin maalämpöpumpun ei tarvitse nostaa lämpötilaa tarpeettoman korkeaksi.

Maalämpöpumpun lämpöä käytetään rakennuksen lämmittämiseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämmin käyttövesi lämmitetään joka tapauksessa 55 asteeseen, jolloin maaperästä saatavan n. 0–2-asteisen lämmönkeruunesteen ja 55-asteisen käyttöveden lämmitysveden lämpötilaero on lähes 55 astetta. Tämä lämpötilan nosto voidaan tuottaa IVT maalämpöpumppumallistolla COP-luvulla n. 3,2 eli jokaista ostettua kilowattituntia kohden saadaan 3,2 kWh lämpöenergiaa.

Lattialämmitykseen tarvittava lämmitysvesi nostetaan tyypillisesti korkeimmillaan n. 35 asteen lämpötilaan. IVT maalämpöpumppu suoriutuu tästä COP-luvulla 4,65.

Hyötysuhteessa on merkittävä ero riippuen siitä, tehdäänkö lämmintä käyttövettä vai lämmitetäänkö lattiaa. Ero COP-luvussa on näiden välillä tyypillisesti 1,5. Tämän takia on erittäin tärkeää, että maalämpöpumpussa on eriytetty lämpimän käyttöveden ja lämmitysveden tuotanto. Lämpimän käyttöveden tuottaminen kuluttaa tyypillisesti 25 % lämmitysenergiasta ja loput 75 % kuluu rakennuksen tilojen lämmittämiseen. Perinteisellä tavalla suunniteltu maalämpöpumppu tuottaa kaiken lämmön n. 55–60 asteeseen erilliseen suureen lämminvesivaraajaan, josta saadaan lämmin käyttövesi ja sekoittamalla eli shunttaamalla sopivanlämpöistä lämmitysvettä. Tästä seuraa, että maalämpöpumppu toimii koko ajan tuottaen korkeata lämpötilaa heikommalla hyötysuhteella, lämmitystarpeesta ja vuodenajasta riippumatta. Hyötysuhde voi siis koko ajan olla alle 3.

IVT:n maalämpöpumppu on suunniteltu niin, että maalämpöpumppu voi toimia koko ajan mahdollisimman korkealla hyötysuhteella. IVT maalämpöpumppu tuottaa eriytetysti joko lämmintä käyttövettä tai lämmitysvettä. IVT maalämpöpumppu on varustettu kolmitieventtiilillä, jota ohjaa maalämpöpumpun ohjausautomatiikka. Kolmitieventtiilin asennosta riippuen maalämpöpumppu valmistaa joko lämmintä käyttövettä 55 asteeseen tai lämmitysvettä tyypillisesti 25–45 asteen lämpötilaan.

Lämmintä käyttövettä tuotetaan n. 25 % ajasta matalammalla hyötysuhteella, joka on noin 3,2. Lämpimän käyttöveden valmistamisen jälkeen maalämpöpumppu palaa tuottamaan lämmitysvettä matalampaan lämpötilaan, esimerkiksi lattiaan, jolloin IVT maalämpöpumppu toimii hyötysuhteella n. 4,65. Kolmitieventtiilin ja kehittyneen ohjausautomatiikan ansiosta IVT maalämpöpumppu voi toimia suurimman osan aikaa eli n. 75 % tuottaen lämmitysvettä hyvällä hyötysuhteella, tyypillisesti COP-luvulla 4,65. Verrattuna perinteiseen tekniikkaan IVT maalämpöpumppu säästää useita kymmeniä prosentteja enemmän sähköenergiaa ja toimii vuoden tarkastelujaksolla merkittävästi korkeammalla hyötysuhteella.

Takaisin sivun alkuun

2. IVT maalämpöpumppujen erikoistakuu

IVT maalämpöpumppumallisto kuuluu viiden vuoden erikoistakuun piiriin. Valmistaja vastaa viiden vuoden aikana kaikista maalämpöpumppuun tulleista vioista. Takuun piiriin kuuluvat sekä maalämpöpumpun kuluviin osiin tulevat viat että valmistuksesta johtuvat viat. IVT maalämpöpumppu -erikoistakuu edellyttää, että IVT maalämpöpumpun on asentanut IVT lämpöpumput Oy:n valtuuttama asennusliike.

Viiden vuoden erikoistakuun jälkeen IVT maalämpöpumppu kuuluu kotivakuutuksen piiriin. Vakuutusehdot määrittävät, kuinka suuren osuuden vian korjauskustannuksista vakuutus kattaa. Joka tapauksessa pätee pääsääntö, että mitä vanhempi on IVT maalämpöpumppu, sitä pienemmän osuuden kotivakuutus kattaa maalämpöpumpun vian korjaamisesta.

IVT maalämpöpumppu on suunniteltu 25 vuoden käyttöikää varten. Maalämpöjärjestelmän osista suurin osa on kulumattomia ja käytännössä ikuisia, kuten kallioon porattu lämpökaivo ja lämpökaivossa oleva lämmönkeruuputkisto. IVT maalämpöpumpussa kuluvia osia ovat kompressori, kolmitieventtiili sekä lämmönkeruunesteen ja lämmitysveden kiertovesipumppu.

Takaisin sivun alkuun

3. IVT maalämpöpumppumallisto omakotitaloihin ja muihin pieniin kiinteistöihin

IVT maalämpöpumppumalliston lämmöntuottoteho (ilman lisävastuksia) on 6 kilowatista 17 kilowattiin, mikä riittää n. 120 m²–500 m²:n rakennusten lämmittämiseen niiden lämmöneristävyydestä ja lämmitysenergian kulutuksesta riippuen. Suurempaan lämmitystehon tarpeeseen suositellaan kiinteistölämpöpumppuja.

Omakotitalojen ja muiden pienten kiinteistöjen lämmittämiseen ja lämpimän käyttöveden tuottoon soveltuvat seuraavat IVT maalämpöpumput:

IVT Greenline HE C -mallisarja:
· IVT Greenline HE C6
· IVT Greenline HE C7
· IVT Greenline HE C9
· IVT Greenline HE C11

IVT Greenline HE E -mallisarja:
· IVT Greenline HE E6
· IVT Greenline HE E7
· IVT Greenline HE E9
· IVT Greenline HE E11
· IVT Greenline HE E14
· IVT Greenline HE E17

IVT PremiumLine HQ C -mallisarja:
· IVT PremiumLine HQ C4,5
· IVT PremiumLine HQ C6
· IVT PremiumLine HQ C8
· IVT PremiumLine EQ C10

IVT PremiumLine HQ E -mallisarja:
· IVT PremiumLine HQ E6
· IVT PremiumLine HQ E8
· IVT PremiumLine HQ E10
· IVT PremiumLine HQ E13
· IVT PremiumLine HQ E17

IVT maalämpöpumppumallisto omakotitaloihin ja muihin pieniin kiinteistöihin koostuu IVT Greenline HE C6–C11 malleista ja IVT Greenline HE E6–E17 malleista sekä IVT PremiumLine HQ C4,5–C10 malleista ja IVT PremiumLine HQ E6–E17 malleista. C ja E -sarjan ero on se, että C-sarjan maalämpöpumpuissa on maalämpöpumppuun integroitu 185 litran lämminvesivaraaja käyttövettä varten.

IVT Greenline HE C -sarja:

IVT Greenline HE C -sarjan maalämpöpumpun ulkomitat ovat seuraavat: leveys 600 mm, syvyys 645 mm ja korkeus 1 800 mm. C-sarjan maalämpöpumput vievät erittäin vähän lattiapinta-alaa ja mahtuvat yhden moduulimittaisen kaapin tilalle kodinhoitohuoneeseen. IVT Greenline HE C -sarjan 180 cm:n korkeus asettaa rajoitteita tiloille, joihin maalämpöpumppu voidaan sijoittaa. Maalämpöpumpun vaatima tila korkeussuunnassa on asennustiloineen noin 2,1 m, jotta maalämpöpumpun päältä lähteviin putkiyhteisiin voidaan liittää putkilinjat.

IVT Greenline HE C -malliston tehoalue on 6 kW–11 kW. Tätä tehokkaammissa maalämpöpumpuissa kompressorin koko kasvaa niin suureksi, ettei integroitu lämminvesivaraaja enää mahdu ulkomittojen sisään, vaan se sijoitetaan erillisenä yksikkönä maalämpöpumpun lähelle.

IVT Greenline HE E -sarja:

IVT Greenline HE E -mallistossa ei ole maalämpöpumpun sisälle integroitua lämminvesivaraajaa. Maalämpöpumpun ulkomitat ovat: leveys 600 mm, syvyys 645 mm ja korkeus 1 520 mm. IVT Greenline HE E -mallit vaativat erillisen lämminvesivaraajan käyttövettä varten. Matalamman kokonaiskorkeuden takia IVT Greenline HE E -mallisto voidaan asentaa matalampiin tiloihin kuin C-sarjan mallit, tilan korkeus voi olla noin 1,7 m. Tämä tekee mahdolliseksi maalämpöpumpun asentamisen öljykattilan tilalle varsin mataliinkin pannuhuoneisiin.

IVT Greenline HE E -sarjan mallit soveltuvat käytettäväksi hyvin myös silloin, kun lämpimän käyttöveden tarve on erityisen runsas kylpy- tai porealtaiden tai lukuisten suihkujen takia. E-sarjan maalämpöpumpun rinnalle voidaan sijoittaa erilliset lämminvesivaraajat, joiden yhteistilavuus on 290 litraa tai 460 litraa. Mikäli lämpimän käyttöveden tarve on erittäin suuri, voidaan asentaa useita kokonaistilavuudeltaan 460 litran varaajia. IVT:n kaksoisvaippa -periaatteella rakennetut lämminvesivaraajat ovat kooltaan 60 x 60 x 152 cm (200/90 litraa) ja 69,5 x 69,5 x 170 cm (300/160 litraa)

IVT Greenline HE E -malliston teho yltää 17 kilowattiin asti. Tämä teho riittää tuottamaan kaiken lämmitystehon n. 400–800 m²:n asuinrakennuksissa rakennuksen energiankulutuksesta (lämmöneristävyydestä) riippuen.

IVT Greenline HE -malliston ominaisuudet:

Lämmön tuotto korkealla hyötysuhteella 65 asteeseen asti

IVT Greenline HE C ja E -sarjan mallistoissa on erityisesti IVT maalämpöpumppuja varten kehitetty korkean lämpötila-alueen ja hyötysuhteen kompressori. IVT Greenline HE -mallisto tuottaa lämmitysvettä 65 asteeseen asti hyvällä hyötysuhteella. Korkea, 65 asteen huippulämpötila on tärkeä ominaisuus vaihdettaessa öljykattila maalämpöpumppuun patterilämmitteisessä rakennuksessa. Patterijärjestelmät on suunniteltu pääosin 60/40 periaatteella eli kovimmilla pakkasilla (mitoituspakkasilla) patteriverkostoon syötetään 60-asteista menovettä, jolloin patteriverkostosta palaa 40-asteista vettä. Esimerkiksi 55 asteen lämpötilaa tuottava maalämpöpumppu ei suoriudu patteriverkostolla varustetun talon lämmittämisestä ilman lisävastusten käyttöä.

Hiljainen käyntiääni

IVT Greenline HE -mallisto on hiljainen korkeatasoisen akustisen suunnittelun ansiosta, n. 3 dB hiljaisempi muiden toimittajien vastaaviin maalämpöpumppuihin verrattuna. Mitsubishin Scroll -kompressori on hiljainen, ja kompressoriyksikkö on äänieristetty taajuussovitetulla äänenvaimennusmateriaalilla. Maalämpöpumpun sisäpuolella on myös käytetty taajuussovitettuja vaimennusmateriaaleja. IVT maalämpöpumppu on varustettu kolmitieventtiilillä, joka sulkeutuu moottorikäytön ansiosta hiljaisesti, eikä aiheuta magneettiventtiileistä tuttua voimakasta napsahtavaa ääntä, mikä voi olla yöaikaan häiritsevä ominaisuus.

Lämpimän käyttöveden suuri kapasiteetti

IVT maalämpöpumppu on varustettu integroitujen C-sarjan mallien osalta 185/45 litran lämminvesivaraajalla. Lämminvesivaraaja on rakenteeltaan kaksoisvaippavaraaja, jonka sisäosan tilavuus on 185 litraa. Ulkovaipan tilavuus on n. 45 litraa, jolloin yhteistilavuus on n. 230 litraa. Tämä lämpimän käyttöveden tilavuus on suurin verrattuna muihin markkinoilla oleviin integroituihin maalämpöpumppuihin. Maalämpöpumppu tuottaa tehokkaasti ja energiataloudellisesti lämmintä käyttövettä kaksoisvaipparakenteensa ansiosta. Lämmönsiirtopinta-ala on maksimoitu sisäsäiliön ja ulkovaipan välisen lämmönluovutuspinnan urituksella. Lämpimän käyttöveden tuotto on kehitetty huippuunsa varaajatilavuuden ja lämmönsiirtopinta-alan maksimoinnilla.

Takaisin sivun alkuun

4. IVT maalämpöjärjestelmien lämminvesivaraajat

IVT maalämpöpumppumallisto koostuu maalämpöpumpuista, joissa on integroidut lämminvesivaraajat sekä maalämpöpumpuista, jotka tarvitsevat erillisen lämminvesivaraajan. Lämminvesivaraajalla varustetut mallit ovat IVT:n Greenline HE C6–11, PremiumLine HQ C4,5–10 sekä GEO 213 C. Yli 11 kW:n maalämpöpumppuihin ja tiloihin, joihin ei korkeuden takia mahdu integroitua maalämpöpumppua (187 cm), vaaditaan erillinen lämminvesivaraaja.

Lämpimän käyttöveden varaajat, mallisto:
· IVT DVB 200/90 FR LYX RST
· IVT DVB 300/160 FR LYX RST
· IVT DVB 300/160 FR-S RST
· IVT Kombivaraaja 200FR RST
· IVT Kombivaraaja 300FR RST

Edellä listatut mallit ovat ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kaksoisvaippavaraajia, joiden ulkovaipassa kiertää maalämpöpumpulta tuleva lämmitysvesi. Lämmitysveden lämpö siirtyy ulkovaipan sisäpuolella olevaan säiliöön. Lämpimän käyttöveden tuotanto on erittäin tehokasta kaksoisvaipparakenteen ja maksimaalisen lämmönluovutuspinnan ansiosta.

Takaisin sivun alkuun

IVT Maalämpö on energiatehokas järjestelmä talon lämmittämiseen. Maalämpöpumppu nostaa maalämpöä maaperästä ja ilma-vesilämpöpumppu siirtää lämpöä ulkoilmasta sisälle. IVT on Euroopan suurin lämpöpumppujen valmistaja.